Greensnake

Greensnake bv
Postbus 96053
1006 EB Amsterdam info@greensnake.nl

Greensnake BV is opgericht op 31 mei 2005 en is statutair gevestigd in Amsterdam.

De statuten vermelden dat de vennootschap is opgericht met als doel ondermeer:

 • Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen
 • Het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van derden, in het bijzonder andere ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden
 • Het verrichten van handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied

Greensnake BV richt zich primair op de veterinaire markt, zijnde dierenartsenpraktijken en dierenklinieken, toeleverende industrie├źn en handelsactiviteiten.

Concreet worden de volgende activiteiten ontwikkeld:

 • Het opzetten van dierenklinieken
  Via analyse van marktgegevens zoals bevolking, geografie en veterinaire beschikbaarheid kan via een dochteronderneming een dierenkliniek opgezet worden. De bewindvoering kan volledig bij de vennootschap liggen, echter samenwerking met andere marktpartijen zoals dierenartsen is mogelijk. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het verzorgen van de front- en backoffice tegen een vastgestelde vergoeding.
 • Het overnemen van dierenklinieken
  Wanneer marktpartijen hierom verzoeken kan de vennootschap het eigendom verwerven van een dierenkliniek. Als stelregel geldt dat klinieken uitsluitend totaal voor 100% worden overgenomen. Voor het voortzetten geldt hetzelfde als hierboven beschreven.
 • Het verkrijgen van onroerende goed
  De vennootschap kan onroerend goed verwerven en deze kunnen ten dienst gesteld worden voor het huisvesten van praktijken voor diergeneeskunde. Andere toepassingen zoals verhuur en handelsactiviteiten is eveneens mogelijk.

Naast deze bewindvoering ontwikkeld Greensnake BV ook activiteiten op het gebied van management en inrichting. Met betrekking tot management kan worden gedacht aan het begeleiden van dierenartsen of andere marktpartijen met het opzetten van een dierenkliniek in brede zin, zoals advisering bij locatiekeuze, controle over stichtingskosten, contacten met nutsbedrijven en toeleverende organisaties zoals ICT, marketing en PR.

Greensnake BV onderhoudt contacten met architecten en aannemers die bekend zijn met specifieke wensen en eisen van een dierenkliniek. Daarnaast is ruime expertise in huis met betrekking tot inrichting van klinieken waarbij de accenten liggen op terreinen zoals uitstraling, ergonomie en logistiek.

In het kader van management kan de Greensnake BV faciliteren bij front- en backoffice van nieuwe en bestaande klinieken. Indien leidinggevenden van dierenklinieken dit wensen kunnen deze taken overgenomen en verzorgd worden door de vennootschap.

Voor de nabije toekomst zijn ontwikkelingen op de volgende gebieden gaande:

 • Handel en distributie van diergeneesmiddelen, vrije producten en instrumentarium.
 • Beschikbaar stellen van arbeidskrachten zoals dierenartsen, assistenten en praktijkmanagers. Een en ander kan via externe ondersteuning, maar ook detachering voor een bepaalde tijd.

Voor meer informatie: info@greensnake.nl